Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Lezárult az idei NTP pályázatunk

Utolsó módosítás: 2019-07-30 14:30:48 2019. július 30.

Az NTP-RSZKOLL-M-18-0008 számon futó pályázati program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Nemzeti Tehetség Program támogatásával kettős célt valósított meg. Egyfelől a hallgatók megismertetése a kisebbségi élethelyzetek egyes aspektusaival, annak a léthelyzetnek a bemutatása mely sokrétű nehézséggel terheli a mindennapokat. Ezt szolgálta a vitaest és a különböző élethelyzeteket feldolgozó interaktív előadás. Másik célunk, hogy a hallgatók maguk is példaként szolgálva, aktív cselekvéssel járuljanak hozzá a hátrányból érkező diákok motivációjához - ezáltal erősítve társadalmi felelősségvállalásukat.

Az Egri Roma Szakkollégium hallgatói a szakkollégium működtetése során számos feladatot látnak el. Jelen program elsődleges célja, hogy hallgatóink attitűdjét formáljuk, emellett a közösségi beavatkozásokkal kapcsolatos ismereteik bővüljenek, társadalmi felelősségvállalásuk szakmailag megalapozottabb legyen.

 

A megvalósult programoknak köszönhetően fejlődött társadalmi problémák iránti érzékenységük, és bővült azon eszközök köre, melyekkel a társadalmi problémákra válasz adható. Egymás és a roma közösségek, hátrányos helyzetűek létkörülményeinek jobb megismerése elősegíti a hatékonyabb társadalmi integrációt, tudatosabb társadalmi felelősségvállalást.
Hathatós segítséget kaptak egy, a korosztályukhoz illeszkedő tanácsadási lehetőséggel, tutorálási tevékenységüket hatékonyabban, szélesebb körhöz eljuttatva végezhetik. Az onlájn csatorna jól illeszkedik a korosztályi sajátosságokhoz, továbbá költséghatékony módon folytatódhat a tutorálási folyamat életvezetési tanácsadással kapcsolatos felülete.
A közösségi beavatkozási programokat professzionálisabban, azok szakmai hátterét alaposabb ismeretek birtokában szervezhetik. Mivel a szakkollégiumi tagság számos karról érkezik és sok-sok szakon tanul ismereteik gyakran hiányosak a különböző programok lebonyolítása során. A jövőben programok szervezése sokkal hatékonyabban, szélesebb szakmai elemeket felvonultatva valósulhat meg.

 

A szakkollégium tevékenységeinek tervezésekor készítettünk egy felmérést, melynek célja az volt, hogy a hallgatóink által végzett tutorálási feladatok milyen területekre terjedjenek ki. Az eredmények ismeretében (és más, hasonló témájú kutatásunk, pl Eger Ifjúság 2016) kijelenthetjük, hogy a középiskolai és alapfokú intézmények tanulóinak jelentős része a klasszikus tanórákra történő korrepetálás mellett életvezetési, pályaválasztási és egyéb pszichológiai jellegű problémával küzd. Erre reagálva a szakkollégiumi hallgatók az oktatási és szociális intézményekben szociális "beavatkozás jellegű" segítő, tanácsadó beszélgetéseket szerveztek. Mivel hallgatóink is nehéz helyzetből érkeztek, saját életútjukon keresztül hitelesen tudták bemutatni a felsőoktatásba vezető életutat, a nehéz helyzetre adható adekvát válaszokat.


Célunk a hátrányokkal küzdő roma és/vagy hátrányos helyzetű diákok iskolai lemorzsolódásának csökkentése, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelése. A motivációs beszélgetések/foglalkozások során egyéni életvezetési problémákra is fény derült. Az „Internetes tanácsadás" alapjainak köszönhetően hallgatóink a személyes találkozásokon túl onlájn is felvehetik a kapcsolatot a személyes találkozók után, így a hallgatók társadalmi felelősségvállalása hosszabb távon fennmarad.

 

 

Nyilvános gazdasági, közéleti, tudományos vitaestek szervezése vendégelőadók bevonásával:
- Vitaest
Meghívott előadónk, Sélley Andrea számos, terepen végzett munka tapasztalatát osztotta meg a hallgatósággal. A közösségekkel végzett munka nehézségei, buktatói mellett annak örömeit, társadalomra gyakorolt hatásait is megismerhettük. A hátrányos helyzet és drogfogyasztás kapcsolata mellett a közösség ereje, a közösségi beavatkozások nehézségei is terítékre kerültek.

 

A programelem abból a szempontból is hasznosnak bizonyult, hogy a hallgatók által végzett tevékenységek számos ponton kapcsolódtak a bemutatott beavatkozásokhoz. A szegregátumokban végzett munkák komplexitása, hátrányos helyzetűek létkörülményeinek javítása nem korlátozódhat csak egy körülményre. Nem elégséges csak a drogproblémával foglalkozni, hiszen az összekapcsolódik számos más társadalmi problémával, kirekesztettséggel, oktatási hátrányokkal, higiéniai viszonyokkal stb. Így a beavatkozások is több területet ölelnek fel, melyeknek egyik legfontosabb momentuma, hogy a közösség erejét felhasználva lehet a leghatékonyabb eredményeket elérni. Abból a szempontból is hasznos volt a vitaest, hogy a közösségi beavatkozások nehézségeit is megismerhettük. A fenntarthatósági szempontok érvényesülése nagyon kényes kérdés. Hallgatóink szembesülhettek az általuk is végzett tevékenységek azon jellegzetességével, hogy a „segítő" jelenléte milyen fontos eleme egy-egy beindított változás menedzselésének. Azaz a tutorálási tevékenységük nem merülhet ki a foglalkozások megtervezésében, lebonyolításában, a kívánt cél eléréséhez a fenntartási szempontokat is figyelembe kell venni.

 

 

 

A társadalmi problémákra érzékeny, szakmai attitűdök kibontakozását segítő tréningek, foglalkozások szervezése:
- Kisebbségi élethelyzetek feldolgozása - Playback előadás
A playback technika, mint interaktív előadási forma tökéletesen alkalmas a különböző élethelyzetek feldolgozására, miközben a hallgatóság aktív részese a téma feldolgozásának. A meghívott előadók maguk is gyakran dolgoznak a hátrányos helyzet tematikájával, szembesülnek a hátrányos helyzetűeket, kisebbségi származásúakat érő nehézségekkel.

 

Az „előadás" során olyan frontális előadásban, beszélgetésekben nehezen érzékeltethető kényes kérdésekre került sor, mint a kirekesztettség érzése, a másság miatti hátrányos megkülönböztetés, az alsóbbrendűség érzésének keltése. Az érzékeny társadalmi és pszichológiai kérdések nehezen feldolgozhatók, érzékeltethetők más módszerekkel úgy, hogy közben „saját élménnyel" gyarapodjanak hallgatóink. Kiemelten hasznosnak gondoljuk ezt a programelemet, mivel a szakkollégiumi hallgatók között nem csak roma származású, hanem hátrányos helyzetű hallgatók is vannak. A baráti beszélgetések gyakran adhatnak teret egymás eltérő élethelyzetének megismerésére, de annak megtapasztalása ebben a programelemben történhetett meg. Ilyen formában hatékony módon valósulhatott meg hallgatóink attitűdjének formálása.

 

 

 

Támogatta:

 

 


< Vissza