Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A TUDOR Munkacsoport bemutatkozása

Utolsó módosítás: 2020-12-09 20:08:33 2020. december 09.

A TUDOR Munkacsoport - korábban tudományos néven - az Egri Roma Szakkollégium öt munkacsoportjának egyike. Fő tevékenységei közé tartozik a tudományos munkák publikálása, mely több formátumban történik.

Az egyik formátum a tudományos kötet szerkesztése, melyben azon munkák kerülnek bemutatásra, melyeket a szakkollégium tagjai készítettek. A másik formátum a tudományos újság szerkesztése, mely a TUDOR munkacsoport tagjai által végzett kutatást mutatja be. Ezeken kívül a Szakkollégium rendszeresen megjelentet egy kevésbé objektív írásokkal teli újságot, melynek témáját a félév elején határozzuk meg a szakkollégium egészének részvételével. Az utóbbi néhány újság témái közt szerepel a művészet, a szakkollégiumi élmények bemutatása, valamint a COVID19 okozta válsághelyzet szubjektív bemutatása. Az Egri Roma Szakkollégium rendkívül fontosnak tartja, hogy a Rendezvényes Munkacsoport által megrendezésre kerülő programokról a hallgatók visszajelzéseit megkapjuk, hiszen ezen visszajelzések alapján a szakkollégium levonja következtetéseit a jövőre nézve, és törekszik ezek beépítésével a folyamatos megújulásra. Így tehát a rendezvényeinkre kérdőíveket szerkesztünk, mely feladatot a TUDOR Munkacsoport látja el a kitöltött kérdőívek elemzésével együtt.
Mindemellett a TUDOR Munkacsoport tagjai közül jó néhányan vállalják, hogy részt vesznek az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián tudományos munkájukkal. A munkacsoport egy másik területen is végez munkát, mely a középiskolásokkal történik. A hátrányos helyzetű és/vagy roma fiatalok sorsát mindig is szívén viselte az Egri Roma Szakkollégium, bármilyen korosztály legyen is az. A TUDOR Munkacsoport a középfokú oktatási intézmények diákjaival végzik munkájukat, melynek fő vonala a fiatalok tájékoztatása az egyetemi életről, valamint az Egri Roma Szakkollégium nyújtotta lehetőségekről. Ezzel a szakkollégium kezet nyújt a nehéz helyzetben lévő, de továbbtanulni vágyó fiatalok számára.
Hogy miért érdemes csatlakozni hozzánk? A jó csapat, a tudományos életbe való betekintés, publikálási lehetőség, szakdolgozat/ TDK dolgozat segítése a munkacsoport vezető mentora által.

Írta: Pásztor Viktória - Munkacsoporttag


< Vissza